Products

Online courses

Online Scrum and Agile courses in Danish and English by Mads Troels Hansen

Professional Scrum

Scrum er en af de Agile metoder og den mest benyttede på verdensplan. At arbejde på en Agil måde, er et paradigmeskift fra en traditionel og kontrollerende proces til en empirisk proces, hvor man acceptere at arbejdet begyndes uden at kende alle detaljer på forhånd. I en empirisk process er læring indbygget, så man både leverer langt højere værdi af arbejdet og en konstant forbedrende måde at udføre det på. Med Professional Scrum bruger og forstår man Scrum Frameworket i sin helhed, kender til de underliggende principper og værdier og har konstant fokus på at forbedre sit tekniske håndværk.